Angrerettloven og kjøpsloven:
Kjøpet er regulert av kjøpsloven og angrerettloven. Her kan du lese mer om angrerettloven og kjøpsloven.

Abonnementets varighet:
Abonnementet betales forskuddsvis og løper til det sies opp. Dette er også gjeldende ved fornyelser av periode.? Oppsigelse av abonnement skal rettes til kundeservice på e-mail: naturogfoto@aboservice.no eller tlf: +47 67 21 12 39

Ångerrätten och konsumentlagen:
Köpet är reglerat av konsumentlagen och ångerrätten. Här kan du läsa mer om ångerrätten och konsumentlagen.

Prenumerationens varaktighet:
Prenumerationen betalas i förskott och löper tills den sägs upp. Detta gäller också vid förnyande av period. Uppsägelse av prenumeration ska riktas till kundservice på e-mail: naturogfoto@aboservice.no eller tel: +47 67 21 12 39