Reisebetingelser fotoreiser og workshops

Reisebetingelser Natur&Foto fotoreiser og workshops.
Natur&Foto er medlem av Reisegarantifondet og stiller med Reisegaranti.


Påmelding


Når du har betaler depositum-avgiften, er påmeldingen bindende.

Deltakerens ansvar

Deltakeren må selv bestille flybilletter etter at Natur&Foto har anbefalt en spesifikk rute. Hvis man velger en annen rute må man selv passe på å være på ankomststedet på det tidspunkt som er angitt i Natur&Fotos billettforslag. Natur&foto fraråder kjøp av billetter før vi har kommet opp med ruteforslag. Natur&Foto er ikke ansvarlig for valg av feil rute. Deltakeren skal sørge for at Natur&Foto har de nødvendige opplysninger, slik om adresse, epost-adresse, tlf, mail og nærmeste pårørende.

Pris og betaling
Depositum betales ved påmelding, enten direkte via vår nettside, eller via utsendt faktura fra vårt regnskapsfirma. Depositum-summen varierer med reisemålet. Vanligvis er den på 5000 kroner, men ved lange og dyre turer kan den være både 10 000 og 15 000. Depositum refunderes ikke når det først er betalt inn. 2-3 måneder før utreise, avhengig av reisemål, sendes sluttfaktura på turen. Når sluttfaktura er betalt, er det ingen refusjon ved oppståtte situasjoner. Ved sykdom/ulykker etc, inkludert i nær familie, så dekker vanligvis reiseforsikringen dette. Hvis påmelding skjer kort tid før avreise, innen 2-3 måneder før, forfaller hele beløpet med en gang.

Kansellering
Natur&Foto forbeholder seg retten til å kansellere en tur om det er for få deltakere. Vi kansellerer ikke en tur hvis vi har sendt ut informasjon om flytider. Da har vi nok deltakere til at turen kan gå. Natur&Foto kan imidlertid kansellere en tur om det oppstår en uventet situasjon på reisemålet, naturkatastrofe, krig etc, selv om deltakerne har kjøpt flybilletter. Natur&Foto har ingen erstatningsplikt i slike tilfeller.

Avbestilling
Avbestilling skal skje skriftlig. Ved avbestilling før depositum er betalt, løper ingen kostnader. Ved avbestilling etter at depositum er betalt og før sluttfaktura er betalt, taper du depositumet. Etter at sluttsummen er innbetalt, er det ingen refusjon ved avbestilling.

Reiseforsikring og avbestillingsbeskyttelse
Natur&Foto råder deltakerne til å tegne reiseforsikring. Også avbestillingsbeskyttelse anbefales dersom en situasjon oppstår som gjør at du blir nødt til å avbestille reisen.

Helse

Du må ha god allmenntilstand for å være med på våre reiser. Det er viktig at deltakere med helseproblemer/spesielt kosthold meddeler dette til Natur&Foto før reisen. Mange av våre reiser går til steder hvor det ikke er lett å få tak i lege, eller hvor det er sykehus tilgjengelig. Natur&Foto har ikke ansvar for eventuelle medisinske problemer som måtte oppstå under en reise. Evakuering, utgifter ved sykehusopphold etc. må dekkes av deltakeren selv gjennom hans/hennes reiseforsikring.

Endring av prisen

Natur&foto har rett til å øke prisen på reisen på grunn av endringer av transportkostnader og hotell, endringer av skatter, toll eller avgifter eller endringer i valutakurser. Prisendringen meddeles før sluttfaktura sendes ut.

Del i dobbeltrom

Ved booking av en reise inngår del i et dobbeltrom i reisens pris. Dog må reisende som har bestilt dobbeltrom være beredt på å betale singelrom-tillegg om rompartner ikke er tilgjengelig. Enkeltromstillegget oppgis i turbeskrivelse. Om det er aktuelt, vil Natur&Foto meddele dette før krav om sluttbetaling sendes ut.

Endring av fly, forsinkelser

Natur&Foto har ikke noe økonomisk ansvar ved endringer av flytider/innstilling av fly etc. som fører til ekstra netter på hotell, ekstra transport etc.