Interfoto innviterer til Nikon sommerdager hvor vi ønsker å trekke frem produkter som spesielt vil inspirere og være til glede for dere Nikon-brukere.