Gorillasafari med Natur&Foto

Bli med Natur&Foto på en episk gorillasafari til Uganda i januar-februar 2026. I tillegg til gorilla skal vi også på sjimpansesafari, samt fotografere den unike treskonebben.

Bilde1

Bwindi
Bwindi Impenetrable Forest (den ugjennomtrengelige skogen) er en av regnskogene i Afrika med størst dyre- og plantemangfold. Da det meste av Afrika var dekket av is, lå Bwindi som ei grønn øy på ekvator, der dyre- og planteliv fikk utvikle seg til noe av jordens mest spektakulære. Det er nettopp her vi skal lete etter vår tids mest omtalte primat; nemlig fjellgorilla.

Bwindi er plassert langs Albert Rift Valley (den vestlige forgreningen av Rift Valley-systemet) og er hjemmet til over 350 fjellgorillaer (Gorilla gorilla beringei), som røft regnet er halvparten av verdens totale fjellgorillapopulasjon. Dette er også det eneste stedet i Afrika der sjimpanser og fjellgorilla lever side om side. Albert Rift Valley er av stor økologisk betydning, der øst møter vest i sine daler og kløfter, Kongos skoger i vest smelter sammen med savannene i Øst-Afrika der et eksepsjonelt dyreliv fra begge områder er representert. Og går du langt nok tilbake i tid er Rift Valley systemet ansett som å være alle mennesker opphavsområde. Det er her vi stammer fra!

På grunn av sin unike økologi og habitatsammensetning er Bwindi nasjonalpark oppført på UNESCOs verdensarvliste. Det finnes over 350 fuglearter i Bwindi, der mange er regionalt endemiske. Dette området regnes også for det beste stedet å se etter skogrelaterte arter i Uganda der 23 av de er Albert Rift Valley endemiske.

Våre ambisjoner for denne turen er å gi deg de aller beste mulighetene for å få gode bilder av fjellgorilla og andre primater. Vi vil også benytte mye tid til fotografering av andre pattedyr samt landskap og folkelivet på landsbygda. Når dagene er på det varmeste, og lyset for hardt, benytter vi en del av tiden til tips og råd ang. fototekniske problemstillinger. Turen er spesialsydd med tanke på fotografering av fjellgorilla og deres habitat. Vi sporer gorillaene og sjimpanser to ganger i løpet av oppholdet, noe som øker sjansen betraktelig for at du skal få gode bilder.

Innledningsvis har vi lagt inn to turer i et sumpområde nær Entebbe for å fotografere treskonebb. Det er ikke mange andre plasser i Afrika du vil ha de samme fotomulighetene på denne imponerende fuglearten som her. Før 1995 ble treskonebb regnet for å tilhøre storkene, men er nå plassert sammen med pelikaner og hegrer.

Bilde2

Fakta

GORILLA
Tidligere regnet man med at det bare var én gorilla-art, med tre underarter: vestlig lavlandsgorilla, østlig lavlandsgorilla og fjellgorilla. Nyere DNA-undersøkelser tyder imidlertid på at det er to gorilla-arter – vestlig gorilla (Gorilla gorilla) og østlig gorilla (gorilla beringei). Den vestlige gorillaen består av to underarter. Den underarten som bare heter vestlig lavlandsgorilla, er den tallrikeste med kanskje 80 000 individer. Den forekommer i Republikken Kongo (den minste av de to Kongo-republikkene), Ekvatorial Guinea, Gabon, Cameroon og Den sentralafrikanske republikk. Den vestlige gorillaen består imidlertid av en underart til, nemlig Cross River gorilla. Dette er verdens mest truede menneskeape med bare 250-300 dyr. De lever i ubeskyttede områder i fjellskoger på grensen mellom Cameroon og Nigeria.

Den østlige arten lever 900 km lenger øst enn lavlandsgorillaen, adskilt av Kongo-bassenget. Den er også inndelt i to underarter, østlig lavlandsgorilla og fjellgorilla. Bestanden av den østlige lavlandsgorillaen har tilhold øst i DR Kongo og teller anslagsvis 17 000 individer. Antall fjellgorillaer derimot er bare ca. 1000 (estimat fra 2022), fordelt med 600 i Virungafjellene i grenseområdene mellom Rwanda, Uganda og DR Kongo og de resterende 400 i Bwindi i Uganda.

Drapet på gorillaforskeren Dian Fossey i 1985, satte fjellgorillaens skjebne for alvor på verdenskartet. Spillefilmen om hennes liv, «Gorillas in the mist» vekket en hel verden. Krypskyting, krig, sykdommer og ødeleggelse av leveområdene truet fjellgorillaen med utryddelse. Nasjonalparkene og turisme har imidlertid reddet fjellgorillaen fra utryddelse, og bestanden har økt fra 620 dyr i 1989 til over 1000 i dag.

For 500 år siden var det sammenhengende regnskog fra Virungafjellene til Bwindi, men hogst og oppdyrking brøt forbindelsen. Dermed ble det to adskilte bestander. Noen forskere mener imidlertid at det uansett har vært så liten utveksling mellom Virunga-gorillaene og Bwindi-gorillaene at det høyst sannsynlig er snakk om to underarter.

Bilde3

 

Programmet

DAG 1 – 25. januar: Oslo - Uganda
Vi ankommer Entebbe flyplass på ettermiddagen og innlosjeres på
Overnatting: Cycads Guest House.

DAG 2 – 26. januar: Vi har en rolig formiddag før vi på ettermiddagen drar vi til Mabamba-sumpene i Victoriasjøen for å se og fotografere den underlige treskonebben som mest av alt ser ut som en levning fra dinosaurenes tid. Det er en høy, storkeølignende fugl med et kraftig treskoformet nebb.
Overnatting: Cycads Guest House.

DAG 3 – 27. januar: Vi har en tidlig morgentur ut i Mabamba-sumpene for å gjøre et nytt forsøk på treskonebb. Deretter kjører vi til Kibale nasjonalpark. Overnatting: Kibale Forest camp.

DAG 4 – 28. januar: Sjimpanse-sporing i Kibale Forest. Trackingen starter klokka 08 om morgenen. Denne nasjonalparken ligger i Vest-Uganda, mellom frodig kulturlandskap i sørøst, de snø- og isdekkede Rwenzori-fjellene i vest og skog, innsjøer og savannelandskap i syd. På grunn av sin perfekte plassering mellom de dype regnskogene i Kongo-bassenget og det tørrere landskapet i Øst-Afrika, inneholder Kibale et usedvanlig rikt artsmangfold av tropiske planter og dyreliv fra begge områder. Nasjonalparken ble opprettet først i 1993, og er mest kjent for sine mange primatarter. Hele 13 av 49 arter i Afrika lever her. Faktisk regnes Kibale som et av de stedene i verden med høyest konsentrasjon av primater.

Sjimpansepopulasjonen i denne nasjonalparken er blant de aller best beskyttede på kontinentet, og bestanden er stor. Her er det nærmest garantert at du får sett dem på nært hold. Det er tross alt ville dyr vi har med å gjøre, så for å være rimelig sikker på at du får dine bilder har vi lagt inn to dager for denne aktiviteten. En annen severdighet i Kibale er Øst-Afrikas største populasjon av rød kolobusape. Dessverre er den å regne som svært sårbar i Øst-Afrika. Som du har forstått er primater vår drivkraft i Kibale Forest nasjonalpark. Men skogen inneholder også en rekke andre dyr, og Kibale regnes som en gullgruve for ornitologer. Det er registret over 340 forskjellige fuglearter i skogen.
Overnatting: Kibale Forest camp

DAG 5 – 29. januar: Kibale Forest nasjonalpark
Ny dag i sjimpanseskogen. Som dag 5, men muligens foregår sjimpansesporingen på ettermiddagen. På ettermiddagen tar vi Bigodi swamp walk hvor vi vil kunne se og fotografere flere andre primatarter, blant annet den vakre røde colobusapen.
Overnatting: Kibale Forest camp


DAG 6 – 30. januar: Kibale Forest – Queen Elizabeth nasjonalpark
I dag fortsetter vi videre vestover mot Rwenzori-fjellene som grenser til Den demokratiske republikken Kongo. Underveis til Queen Elizabeth nasjonalpark krysser vi ekvator. Sammen med Kyambura- og Kigezi Wildlife Reserves utgjør Queen Elizabeth nasjonalpark et av de mest artsrike økosystemene i Afrika. Ikke bare er det det mest artsrike, men området utgjør også, sammen med Virunga i Kongo, verdens største naturvernområde! Totalt er det registrert 95 pattedyrarter i Queen Elizabeth nasjonalpark der 10 av disse er primater. Fuglelista teller mer enn 600 registrerte arter, noe som gjør dette til et av verdens mest ettertraktede for ornitologer.

I ettermiddag skal vi på båtsafari på Kazinga-kanalen som flyter mellom Lake Edward og Lake George. Breddene langs kanalen bugner av dyr som bøffel, krokodille, elefant, flodhest, forskjellige antiloper og et yrende fugleliv. Er du heldig kan vi også få øye på det sjeldne kjempeskogsvinet der vegetasjonen er tettest. Dette er det eneste stedet i Afrika der kjempeskogsvin har etablert seg i savannehabitat.
Overnatting: The Bush Lodge eller Simba Safari Lodge.

DAG 7- 31. januar: Queen Elizabeth nasjonalpark – Bwindi
I dag har vi morgensafari i Queen Elizabeth nasjonalpark. Deretter kjører vi til Bwindi Impenetrable Forest nasjonalpark.
Overnatting: Buhoma Community Bandas

DAG 8 – 1. februar. Bwindi Impenetrable Forest nasjonalpark
Denne dagen skal vi på gorillasafari. Vi deles inn i grupper med max 6 personer i hver gruppe. Vi går inn i regnskogen med guider og gorillatrackere. Hvor langt vi må gå, varierer fra dag til dag. Noen ganger er gruppene nære, andre ganger lenger unna. Når vi kommer fram, får vi kun 1 time sammen med gorillaene. Resten av dagen skal gorillaene få være i fred. Men vi får anledning til å ta mange gode bilder på den korte tiden. Vi forsøker å holde oss på rundt 7 meter hold. Vi skal ikke gå nærmere.

Bwindi Impenetrable Forest nasjonalpark er en ekte afrikansk regnskog, og regnes som en av dem med størst biologisk mangfold i Afrika. Den er over 25 000 år gammel og spenner seg over et område som varierer mellom 1160 moh og 2600 moh. Over halvparten av verdens fjellgorillaer lever her og bestanden øker fra år til år. I tillegg til 10 andre primatarter finnes det over 120 pattedyrarter, 350 fuglearter, 320 tresorter, 51 reptilarter, 310 arter av sommerfugler og 88 arter av nattsvermere.

Fjellgorillaene ble faktisk ikke ”oppdaget” før i 1902 da to individer ble skutt av den tyske offiseren Otto von Beringe ved foten av Sabinyo-fjellet i Rwanda. National Geographic Society syntes dette var så flott at han fikk underarten oppkalt etter seg: Gorilla gorilla beringei. Fra den dagen startet en massiv jakt på fjellgorillaer. Alle bare måtte ha en tørket gorillahånd eller en gorillaskalle på peishylla. I løpet av få år ble over halvparten av alle fjellgorillaer i verden drept eller fanget til ”enorm glede” for dyrehager og museer. I dyrehager døde de aller fleste kort tid etterpå av menneskeoverførte sykdommer og depresjon. Det holdt på å gå riktig så galt. Heldigvis dukket det opp personer som Louis Leakey, Dian Fossey og Jane Goodall som mer eller mindre har æren for at både sjimpanser og fjellgorillaer ikke er utryddet i dag.

Dette enorme skogområdet har stor bevaringsverdi. Ikke bare på grunn av den rike biodiversiteten, men også for de lokale som i all hovedsak lever av landbruk. Sammenhengen mellom dyreliv, mennesker, kultur og økologi er og blir utvistelig. Turisme har stor betydning for dette samarbeidet, nettopp fordi at det sørger for midler til bevaring, god utvikling av økonomi i de tre landene og dermed direkte fordeler for de lokale.

På ettermiddagen er det mulighet for å besøke batwa-stammen. Dette er pygmeer som tidligere levde som jegere og sankere i nasjonalparken.
Overnatting: Buhoma Community Lodge.

DAG 9 – 2. februar: Bwindi Impenetrable Forest nasjonalpark
Ny gorillasporing i dag, på samme måte som dagen før. Alle de forskjellige familiegruppene som er habituerte, holdes under overvåking nærmest døgnet rundt, så sannsynligheten for å finne dem er nesten 100 prosent. Overnatting: Buhoma Community Lodge.

DAG 10 – 3. februar: Bwindi- Volcanoes National Park i Rwanda.
Denne dagen kjører vi inn i Rwanda og besøker Volcanoes National park med sitt fantastiske landskap. Overnatting: Kinigi Guest House

DAG 11 – 4. Februar – Volcanoes National Park i Rwanda
Formiddagen skal vi på sporing etter gullmarekatter (golden monkey) som er en svært vakker og karakteristisk primat i disse områdene. Det er også fjellgorillaer i disse skogene, men det er dobbelt så dyrt her som i Uganda, så derfor har vi ingen sporing her.

På ettermiddagen besøker vi graven til Dian Fossey som var gorillaforsker, og som gjorde mye for å redde gorillaene. Hun ble drept av krypskyttere i jula 1985 og ligger begravd i skogen ved siden av gravstedene til flere krypskytterdrepte gorillaer. Dette blir en veldig spesiell seanse. Mange husker kanskje Sigourney Weaver i hovedrollen som Dian Fossey i filmen «Gorillas in the mist».
Overnatting: Kinigi Guest House

DAG 12 – 5. februar – Volcanoes national Park – Kigali, Rwanda
Vi kjører til Kigali og sjekker inn på flyet hjem.


DAG 13 – 6. februar. HJEMME IGJEN I NORGE

 

Praktisk informasjon

Regler under sporing av fjellgorilla:

 • Om du er forkjølet er det ikke lov til å være med på sporingen. Dette kan virke strengt, men fjellgorillaer er mottakelig for de samme virus/bakterier som det mennesker blir syke av. Det er flere tilfeller der gorillaunger har dødd av influensa.
 • Det er heller ikke lov til å gå nærmere enn sju (7) meter. Noen ganger er dette vanskelig å kontrollere da gorillaene av egen fri vilje kommer helt opp til deg. Man forsøker å gå bakover når en gorilla nærmer seg under syv meter.
 • Om det tilfeldigvis er et dyr som kommer veldig nære er det ikke lov til å oppnå fysisk kontakt!
 • Det er ikke lov til å bruke kamera med blits. Sett deg inn i hvordan du slår av denne dagen før sporing.
 • Man har kun én (1) time til rådighet sammen med familiegruppen. Denne tiden skal overholdes!
 • Det er ikke lov til å gi mat eller andre gjenstander til gorillaene.
 • Man må ikke spytte eller kaste ting fra seg på bakken.
 • Mat spises kun når guide tillater det.
 • Det er ikke lov å røyke i skogen.
 • Under sporingen kan dere snakke sammen med det gjøres med «innestemme».
 • Om du må på toalettet; informer guide om dette så graver han et hull i bakken for deg.

  

VISUM
Må kjøpes (USD 120) via internett

VAKSINE
Henvend deg i god tid før avreise til din lokale helsestasjon/vaksinasjonskontor og fortell hvor du skal reise. Du får da de nødvendige vaksiner. Husk å ta med vaksinasjonskort ditt på turen!

STRØM
220V. Adapter er nødvendig og kan kjøpes på flyplassen. Internettilgang enkelte plasser. God mobiltelefondekning overalt.

TIDSFORSKJELL
+1 time

VALUTA/PENGER
* Ugandisk shilling: 1 NOK = Ush 380 
* Man kan benytte USD over alt i Uganda
* Man kan benytte Master og Visa men cash lønner seg. Vi kjøper Ush på flyplassen eller i Entebbe

 

MÅLTIDER
Alle måltider er inkludert i pris bortsett fra Dag 1 (BB) og dag 13 (BB)

 

PAKKELISTE (nødvendige ting som ikke bør glemmes)

 • Lette fjellsko og gamasjer (mye torner og maur i Bwindi)
 • Sandaler
 • Vanntett bag til fotoutstyr under sporing
 • Dagstursekk
 • Lett fjellbukse til sporing
 • Regntøy (poncho er bra)
 • Adapter og ladere
 • Malariaprofylaktisk medisin
 • Vaksinasjonskort
 • Myggmiddel, solbriller og solkrem
 • Bredbremmet hatt eller cap
 • Drikkeflaske
 • Hodelykt med ekstra batterier
 • Pakk i bag eller stor sekk og ikke koffert

 

KAMERAUTSTYR:
I Uganda får du bruk for hele arsenalet av kamerautstyr. For fugler er 500mm bra, for landskap, portretter av folk etc. er 24-70 og 70-200 velegnede objektiver. I gorillaskogen kan man bruke både 24-70, 70-200 og 300mm. En 100-400 zoom er veldig egnet. Bra med gode ISO-egenskaper og raske objektiver da det er lite lys i regnskogen.

UDs operasjonssentral: +47 23 95 00 00
SOS Internasjonal alarmsentral: +45 7010 5050
Europeiske reiseforsikring alarmsentral: +47 21 49 50 00 Gjensidige reiseforsikring alarmsentral: +47 915 03 100
Gouda reiseforsikring alarmsentral: +45 33 15 60 06

 

NØKKELINFO

Tid: 25. januar - 6. februar 2026

Pris: NOK 69 000,- (med forbehold om valutaendringer)

Enkeltrom: Single room Supplement fee er USD 480 (med forbehold).

Depositum: Kr. 15 000,- (ved påmelding)

Antall plasser: 10

Inkludert:
* All overnatting. Alle rom har eget WC/dusj.
*Alle måltider minus dag 1 og 2 hvor det bare er frokost + avreisedagen hvor det bare er frokost
* Transport i firehjulstrekker
* Engelsktalende sjåfør/guide
* 2x gorillalisenser
* 2x sjimpanselisenser
* 1x gullmarekatt-lisens
* 2 Turer i Maramba-våtmarken
* Båttur på Kazinga-kanalen
* Game drives
* Inngangsbilletter til parkene

Ikke inkludert:
* Fly til og fra Entebbe.
* Tillegg for enkeltrom.

 

REISELEDERE: Tom Schandy.

Foto: Tom Schandy