Fuglefotografering i Ungarn

Aftenfalker i sitt livs nytelse eller en poserende eksotisk hærfugl med hevet fjærtopp. Hærfugler, plaskende dvergskarver eller sørnattergaler i morgenbadet. Den ungarske puztaen byr på unike opplevelser for alle som elsker fjærkledde skapninger. Bli med på ei spennende uke med fuglefotografering i Ungarn.

Natur&Foto har i flere år hatt workshoper i Ungarn. I 2015 var vi i Hortobagy nasjonalopark hvor Saker Tours har bygd opp et spennende tilbud for fuglefotografer, med parende aftenfalker som høydepunkt. Turen var så vellykket at vi har gjentatt denne flere ganger. Nå blir det ny tur i mai 2025.

Hortobagy nasjonalpark
Hortobagy nasjonalpark er en spennende nasjonalpark. For en nordmann er det åpne steppelandskapet eksotisk – den såkalte pusztaen med sine beitende kyr, sauer, hester, gjetere og særegne vannpumper som står som silhuetter i kveldslyset. Steppene er truede biotoper som mange steder har blitt lagt under plogen, men i Hortobagy er Mellom-Europas største naturlige steppeområde fortsatt intakt. Denne 900 kvadratkilometer store nasjonalparken ble etablert allerede i 1973, som Ungarns første. I 1999 fikk parken i tillegg status som UNESCO verdensarvområde, med andre ord et område som er av stor verdi for hele menneskeheten å ta vare på.
Parken består ikke bare av tørre gressletter, men også små skogområder, samt grunne, næringsrike vann og tjern med et stort mangfold av ulike våtmarksarter. Hele 342 fuglearter er observert i parken som følgelig er en virkelig ”hot-spot” for fuglekikkere i Europa. Parken er blant annet kjent for å huse alle Europas hegrearter: natthegre, topphegre, silkehegre, egretthegre, gråhegre og purpurhegre. I tillegg kan man se tre storkearter – stork, svartstork og skjestork.

Aftenfalker
Falkefotograferingen foregår i et høyt tårn. Rundt tårnet er det satt opp fuglekasser, som i begynnelsen av mai okkuperes av nyankomne aftenfalker fra Afrika. Dette er en usedvanlig vakker falkeart - hannen er blågrå med røde ”bukser”, kalt ”red-footed falcon” på engelsk. I motsetning til de norske rovfuglene hekker den i kolonier: I skogholtet rundt tårnet hekker vanligvis mer enn ti par, i tillegg noen tårnfalker.
For en fuglefotograf er dette en drømmesituasjon. Tenk å sitte midt i det – omgitt av små, raske falker i et noe så eksotisk miljø som en ungarsk puszta, bare noen timers reise fra Oslo. Falketårnet har store, tonede panoramavinduer med orkesterutsikt – uten at falkene ser oss inne i tårnet. Rovfugler er kjent for sin store paringsiver, og aftenfalkene er ikke noe unntak. I løpet av en dag er det ikke uvanlig å se mer enn 25 paringer.

Ulike skjul
Saker Tours har flere kamuflasjehytter som vi kommer til å benytte oss av. Foruten aftenfalk-tårnet, kan firmaet by på skjul ved drikke- og badeplasser i skogen - og dvergskarvskjul i takrørskogen. Sistnevnte skjul byr på panoramautsikt til et yrende liv av våtmarksfugler utenfor det store, tonede panoramavinduet. Dvergskarven bader og spruter vann bare 10 meter fra hytta, for deretter å sette seg på sandbanken og tørke sine vinger, akkurat som våre norske skarver. Eneste forskjellen er størrelsen, for dvergskarven er ikke stort større enn ei sothøne. Foruten dvergskarvene er det mulig å få bilder av både hvitøyeand, taffeland, egretthegrer, silkehegrer og dvergdykker. Trostesanger synger ivrig i takrørskogene rundt kamuflasjen.

Bare noen meter unna er det en kamuflasje til. Dette er en ligge-kamuflasje som peker ut mot en åpning i takrørskogen, og her kan vi få bilder av både vannrikse, skjeggmeis og sumpsanger.

Det er også mulig å benytte seg av «shorebird-hide», et mobilt skjul som flyttes dit hvor det er bra forhold for vadefugler, ender etc. I dette skjulet ligger du og fotografer i høyde med fuglene. Mulige arter er brushane, enkeltbekkasin, svarthalespove, sotsnipe, gluttsnipe, grønnstilk, myrsnipe, dvergsnipe, temmincksnipe, myrsnipe, avosett, stylteløper, i tillegg til ulike ender og hegrer. Fotomuligheten avhenger litt av vannstanden, spesielt når det gjelder småvaderne.

Saker Tours har også lagd et skjul foran en drikkestasjon oppe i trekronene. Her skal det være muligheter for å fotografere den vakre pirolen på kloss hold. Det vil også bli satt opp mobile skjul, f.eks. doghouse, når noe spennende duker opp. Det kan være hærfugl eller andre spennende arter.

Program

Dag 1: 9. mai 2025
Vi flyr til Budapest hvor vi bli hentet og kjørt direkte til lodgen hvor vi skal bo.

Dag 2-6: 10-14. mai. Disse dagene står vi tidlig opp og er på plass i kamuflasjene ved soloppgang. Vi deler oss i grupper og roterer mellom kamuflasjene, slik at alle får tilgang til de beste stedene.

Dag 7: 15. mai: Vi spiser frokost og drar til flyplassen.

 

Nøkkelinfo:

TID: 9. - 15. mai 2025

ANTALL PLASSER: 10

PRIS: 29 000,- (Pris utregnet etter dagens Euro)

Betingelser: Depositum kr. 5000,- betales inn etter påmelding og refunderes ikke ved avbud. Påmeldingen er ikke gjeldende før depositum er betalt. Restbeløpet forfaller til betaling 1. mars 2025.

Inkluderer: Tilgang til fotoskjul i 5 dager
Frokost, middag, niste i skjul, kaffe, te.
Overnatting på Bíbic Eco Lodge som drives av Saker Tours. Det er skjul som kan benyttes i lodgens hage.
To erfarne norske naturfotografer som guider.

Ikke inkludert:
Flyreisen, reise- og avbestillings- forsikring, personlige utgifter, måltider og ekskursjoner som ikke står på programmet.

Flybilletter: Oslo tur-retur Budapest med Norwegian koster rundt 3000 kroner tur-retur.

Utstyr:
Det anbefales å ha med digitalt speilreflekskamera. Det er en fordel med teleobjektiver,
500-600mm er en fordel, gjerne i kombinasjon med konvertere. Ta også med stativ. Laptop bør medbringes, slik at man laste over bildene. Ta med mange minnekort.

Annet utstyr:
Det kan være varmt, men også kjølig, så ta med fleece og jakke til tidlige morgener.
Gummistøvler anbefales da noen av kamuflasjehyttene ligger i fuktig terreng. Ta også med regntøy.

Nivå:
Turen er ikke fysisk krevende. Det er kort gangavstand til skjulene. Derimot krever den at du er i stand til å oppholde deg i et skjul i mange timer.

Reiseledere:
Baard Næss (90 88 44 14) og Tom Schandy. (95 97 91 95)

Send påmelding til post@naturogfoto.no