Gorillasafari med Natur&Foto

Bli med Natur&Foto på en episk gorillasafari til Uganda i februar 2024. I tillegg til gorilla skal vi også på sjimpansesafari, samt fotografere den unike treskonebben.

Bilde1

STEMNINGSRAPPORT
Etter den obligatoriske gjennomgangen av formaliteter er vi på vei inn i skogen. I lysningene langs elva vi følger, danser hundrevis av sommerfugler og setter farge til den intenst grønne vegetasjonen. Våre sporfinnere vet at en familiegruppe sist ble sett noen kilometer unna i går og vi er nå på vei dit. Gjennom brennesle, kjempebregner, lianer og bambus hogger vi oss vei.

Nå er hensikten å finne fram til der gorillaene slo seg ned natten i forveien. Våre eminente rangere og sporfinnere fra Uganda Wildlife Authority har ingen problemer med det, og snart står vi ved ”soverommet”. På bakken ligger det sammenpakkede ”madrasser” av myk vegetasjon, og i midten ligger det noe som ser ut som, ja bæsj.

-Gorillamøkk!? Vi står ovenfor det som for få timer siden var natteleie til en fjellgorilla og gjentar entusiastisk det vi nettopp har fått konstatert: -Gorillamøkk dere! Forventningsfulle er vi samlet rundt morgentoalettet til en fjellgorilla og nikker anerkjennende til hverandre. Vi er nære nå.

På alle fire kryper vi gjennom et villnis av torner og brennesle før vi med ett blir stoppet av vår sporfinner. – Shhhhhhh, de er her! Nå er det slik at man ikke skal stirre en gorilla inn i øynene, og særlig ikke en sølvrygg. Han kan føle seg truet. Det er best at han ikke blir det. Med en ryggtavle som en sumobryter, underarmer som Skipperen og fingre på størrelse med bananer er det hensiktsmessig at man unngår noe som kan ligne på provokasjon. Men det er umulig å ikke glo. Det man på forhånd trodde var skummelt er bare rørende og fascinerende.

Den 200 kilo tunge sølvryggen er mett og ligger på ryggen i sola. Det er helt tydelig: Han er på piknik med familien og kuler’n. De er så like oss på mange måter at det er helt skremmende. Rundt han leker små gorillaunger, like fornøyelig som våre egne barn, mens hårete, Buddah-lignende mødre holder oppsikt med stoisk ro.

Så har de tydeligvis fått nok av oss. Med et siste overbærende blikk snur sølvryggen seg rundt og forsvinner inn i den tette undervegetasjonen. Hele familien følger etter mens vi står igjen. Måpende og med tanker om at det kanskje hadde vært bedre om vi fortsatt gikk rundt på fire.

Bwindi
Bwindi Impenetrable Forest (den ugjennomtrengelige skogen) er en av regnskogene i Afrika med størst dyre- og plantemangfold. Da det meste av Afrika var dekket av is, lå Bwindi som ei grønn øy på ekvator, der dyre- og planteliv fikk utvikle seg til noe av jordens mest spektakulære. Det er nettopp her vi skal lete etter vår tids mest omtalte primat; nemlig fjellgorilla.

Bwindi er plassert langs Albert Rift Valley (den vestlige forgreningen av Rift Valley-systemet) og er hjemmet til over 350 fjellgorillaer (Gorilla gorilla beringei), som røft regnet er halvparten av verdens totale fjellgorillapopulasjon. Dette er også det eneste stedet i Afrika der sjimpanser og fjellgorilla lever side om side. Albert Rift Valley er av stor økologisk betydning, der øst møter vest i sine daler og kløfter, Kongos skoger i vest smelter sammen med savannene i Øst-Afrika der et eksepsjonelt dyreliv fra begge områder er representert. Og går du langt nok tilbake i tid er Rift Valley systemet ansett som å være alle mennesker opphavsområde. Det er her vi stammer fra!

På grunn av sin unike økologi og habitatsammensetning er Bwindi nasjonalpark oppført på UNESCOs verdensarvliste. Det finnes over 350 fuglearter i Bwindi, der mange er regionalt endemiske. Dette området regnes også for det beste stedet å se etter skogrelaterte arter i Uganda der 23 av de er Albert Rift Valley endemiske.

Våre ambisjoner for denne turen er å gi deg de aller beste mulighetene for å få gode bilder av fjellgorilla og andre primater. Vi vil også benytte mye tid til fotografering av andre pattedyr samt landskap og folkelivet på landsbygda. Når dagene er på det varmeste, og lyset for hardt, benytter vi en del av tiden til tips og råd ang. fototekniske problemstillinger. Turen er spesialsydd med tanke på fotografering av fjellgorilla og deres habitat. Vi sporer gorillaene og sjimpanser to ganger i løpet av oppholdet, noe som øker sjansen betraktelig for at du skal få gode bilder.

På denne turen har vi med oss Ulf Rugumayo Amundsen som kjenner Uganda bedre enn de fleste. Han har over 20 års reiseerfaring i Uganda, og har sporet fjellgorilla flere ganger enn de fleste. Dette er en tur som passer for alle nivåer og interesser innen fotografering, og motivene er svært varierte.

Avslutningsvis har vi lagt inn to turer i et sumpområde nær Entebbe for å fotografere treskonebb. Det er ikke mange andre plasser i Afrika du vil ha de samme fotomulighetene på denne imponerende fuglearten som her. Før 1995 ble treskonebb regnet for å tilhøre storkene, men er nå plassert sammen med pelikaner og hegrer.

Bilde2

Fakta

GORILLA
Tidligere regnet man med at det bare var én gorilla-art, med tre underarter: vestlig lavlandsgorilla, østlig lavlandsgorilla og fjellgorilla. Nyere DNA-undersøkelser tyder imidlertid på at det er to gorilla-arter – vestlig gorilla (Gorilla gorilla) og østlig gorilla (gorilla beringei). Den vestlige gorillaen består av to underarter. Den underarten som bare heter vestlig lavlandsgorilla, er den tallrikeste med kanskje 80 000 individer. Den forekommer i Republikken Kongo (den minste av de to Kongo-republikkene), Ekvatorial Guinea, Gabon, Cameroon og Den sentralafrikanske republikk. Den vestlige gorillaen består imidlertid av en underart til, nemlig Cross River gorilla. Dette er verdens mest truede menneskeape med bare 250-300 dyr. De lever i ubeskyttede områder i fjellskoger på grensen mellom Cameroon og Nigeria.

Den østlige arten lever 900 km lenger øst enn lavlandsgorillaen, adskilt av Kongo-bassenget. Den er også inndelt i to underarter, østlig lavlandsgorilla og fjellgorilla. Bestanden av den østlige lavlandsgorillaen har tilhold øst i DR Kongo og teller anslagsvis 17 000 individer. Antall fjellgorillaer derimot er bare ca. 1000 (estimat fra 2022), fordelt med 600 i Virungafjellene i grenseområdene mellom Rwanda, Uganda og DR Kongo og de resterende 400 i Bwindi i Uganda.

Drapet på gorillaforskeren Dian Fossey i 1985, satte fjellgorillaens skjebne for alvor på verdenskartet. Spillefilmen om hennes liv, «Gorillas in the mist» vekket en hel verden. Krypskyting, krig, sykdommer og ødeleggelse av leveområdene truet fjellgorillaen med utryddelse. Nasjonalparkene og turisme har imidlertid reddet fjellgorillaen fra utryddelse, og bestanden har økt fra 620 dyr i 1989 til 1000 i dag.

For 500 år siden var det sammenhengende regnskog fra Virungafjellene til Bwindi, men hogst og oppdyrking brøt forbindelsen. Dermed ble det to adskilte bestander. Noen forskere mener imidlertid at det uansett har vært så liten utveksling mellom Virunga-gorillaene og Bwindi-gorillaene at det høyst sannsynlig er snakk om to underarter.

Bilde3

 

Programmet

Dag 1 – 12. februar: Oslo - Uganda
Vi ankommer Entebbe flyplass på ettermiddagen og innlosjeres på et gjestehus 10 min. unna flyplassen.

Dag 2 – 13. februar: Entebbe – Fort Portal - Kibale Forest nasjonalpark
Vi forlater Entebbe kl. 07:00 og reiser vestover til Kibale Forest nasjonalpark, innlosjerer oss og spiser lunsj. Resten av kvelden til egen disposisjon. Overnatting: Kibale Forest camp.

Dag 3- 14. februar: Kibale Forest nasjonalpark

Kibale Forest ligger i Vest-Uganda, mellom frodig kulturlandskap i sørøst, de snø- og isdekkede Rwenzori-fjellene i vest og skog, innsjøer og savannelandskap i syd. På grunn av sin perfekte plassering mellom de dype regnskogene i Kongo-bassenget og det tørrere landskapet i Øst-Afrika, inneholder Kibale et usedvanlig rikt artsmangfold av tropiske planter og dyreliv fra begge områder. Nasjonalparken ble opprettet først i 1993, og er mest kjent for sine mange primatarter. Hele 13 av 49 arter i Afrika lever her. Faktisk regnes Kibale som et av de stedene i verden med høyest konsentrasjon av primater.

Sjimpansepopulasjonen i denne nasjonalparken er blant de aller best beskyttede på kontinentet, og bestanden er stor. Her er det nærmest garantert at du får sett dem på nært hold. Det er tross alt ville dyr vi har med å gjøre, så for å være rimelig sikker på at du får dine bilder har vi lagt inn to dager for denne aktiviteten. En annen severdighet i Kibale er Øst-Afrikas største populasjon av rød kolobusape. Dessverre er den å regne som svært sårbar i Øst-Afrika. Som du har forstått er primater vår drivkraft i Kibale Forest nasjonalpark. Men skogen inneholder også en rekke andre dyr, og Kibale regnes som en gullgruve for ornitologer. Det er registret over 340 forskjellige fuglearter i skogen. Overnatting: Kibale Forest camp

Dag 4 – 15. februar: Kibale Forest nasjonalpark
Som dag 5, men muligens foregår sjimpansesporingen på ettermiddagen. Overnatting: Kibale Forest camp

Dag 5 – 16. februar: Kibale Forest – Queen Elizabeth nasjonalpark
I dag fortsetter vi videre vestover mot Rwenzori-fjellene som grenser til Den demokratiske republikken Kongo. Underveis til Queen Elizabeth nasjonalpark krysser vi ekvator. Sammen med Kyambura- og Kigezi Wildlife Reserves utgjør Queen Elizabeth nasjonalpark et av de mest artsrike økosystemene i Afrika. Ikke bare er det det mest artsrike, men området utgjør også, sammen med Virunga i Kongo, verdens største naturvernområde!

Totalt er det registrert 95 pattedyrarter i Queen Elizabeth nasjonalpark der 10 av disse er primater. Fuglelista teller mer enn 600 registrerte arter, noe som gjør dette til et av verdens mest ettertraktede for ornitologer. I ettermiddag skal vi på båtsafari på Kazinga-kanalen som flyter mellom Lake Edward og Lake George. Breddene langs kanalen bugner av dyr som bøffel, krokodille, elefant, flodhest, forskjellige antiloper og et yrende fugleliv. Er du heldig kan du også få øye på det sjeldne kjempeskogsvinet der vegetasjonen er tettest. Dette er det eneste stedet i Afrika der kjempeskogsvin har etablert seg i savannehabitat. Overnatting: The Bush Lodge.

Dag 6- 17. februar: Queen Elizabeth nasjonalpark – Ishasha
På vei til Bwindi Impenetrable Forest nasjonalpark stopper vi i Ishasha som ligger i sørsektoren av Queen Elizabeth nasjonalpark. Her gjør et par forsøk på å lete oss fram til de etter hvert så kjente treklatrende løvene. Angivelig er dette én av to populasjoner i Afrika som har dette som en regelmessig adferd. I Ishasha er det mange gamle fikentrær som disse løvene foretrekker. Vi vet hvor trærne står, og vi skal innom de fleste av dem. Andre nøkkelarter i Ishasha er elefant, bøffel, Uganda kob, topi, vannbukk, flodhest, hyene, leopard, vortesvin osv.
Overnatting: Ishasha Ntungwe River Lodge.

Dag 7 – 18. februar: Ishasha - Bwindi Impenetrable Forest nasjonalpark
Vi rekker en ny runde i Ishasha-området før vi fortsetter videre til Bwindi.
Overnatting: Buhoma Community Lodge.

Dag 8 – 19. februar. Bwindi Impenetrable Forest nasjonalpark

Bwindi Impenetrable Forest nasjonalpark er en ekte afrikansk regnskog, og regnes som en av dem med størst biologisk mangfold i Afrika. Den er over 25 000 år gammel og spenner seg over et område som varierer mellom 1160 moh og 2600 moh. Over halvparten av verdens fjellgorillaer lever her og bestanden øker fra år til år. I tillegg til 10 andre primatarter finnes det over 120 pattedyrarter, 350 fuglearter, 320 tresorter, 51 reptilarter, 310 arter av sommerfugler og 88 arter av nattsvermere.

Fjellgorillaene ble faktisk ikke ”oppdaget” før i 1902 da to individer ble skutt av den tyske offiseren Otto von Beringe ved foten av Sabinyo-fjellet i Rwanda. National Geographic Society syntes dette var så flott at han fikk underarten oppkalt etter seg: Gorilla gorilla beringei. Fra den dagen startet en massiv jakt på fjellgorillaer. Alle bare måtte ha en tørket gorillahånd eller en gorillaskalle på peishylla. I løpet av få år ble over halvparten av alle fjellgorillaer i verden drept eller fanget til ”enorm glede” for dyrehager og museer. I dyrehager døde de aller fleste kort tid etterpå av menneskeoverførte sykdommer og depresjon. Det holdt på å gå riktig så galt. Heldigvis dukket det opp personer som Louis Leakey, Dian Fossey og Jane Goodall som mer eller mindre har æren for at både sjimpanser og fjellgorillaer ikke er utryddet i dag.

Dette enorme skogområdet har stor bevaringsverdi. Ikke bare på grunn av den rike biodiversiteten, men også for de lokale som i all hovedsak lever av landbruk. Sammenhengen mellom dyreliv, mennesker, kultur og økologi er og blir utvistelig. Turisme har stor betydning for dette samarbeidet, nettopp fordi at det sørger for midler til bevaring, god utvikling av økonomi i de tre landene og dermed direkte fordeler for de lokale.

Denne dagen skal vi på gorillasafari. Vi deles inn i grupper med max 6 personer i hver gruppe. Vi går inn i regnskogen med guider og gorillatrackere. Hvor langt vi må gå, varierer fra dag til dag. Noen ganger er gruppene nære, andre ganger lenger unna. Når vi kommer fram, får vi kun 1 time sammen med gorillaene. Resten av dagen skal gorillaene få være i fred. Men vi får anledning til å ta mange gode bilder på den korte tiden. Vi forsøker å holde oss på rundt 7 meter hold. Vi skal ikke gå nærmere. Overnatting: Buhoma Community Lodge.

Dag 9 – 20 februar: Bwindi Impenetrable Forest nasjonalpark
Ny gorillasporing i dag, på samme måte som dagen før. Hva er sjansen for å se fjellgorilla? Nasjonalparkens egne ansatt vet nøyaktig hvor dyrene befinner seg. Alle de forskjellige familiegruppene som er habituerte holdes under overvåking nærmest døgnet rundt. Så svar på spørsmålet ditt: - Det er nærmest 100prosent sikkert at du får se dem. Den totale bestanden av fjellgorilla mellom Rwanda, Den demokratiske republikken Kongo og Uganda er ca. 900 individer. Overnatting: Buhoma Community Lodge.

Dag 10 – 21. februar: Bwindi Impenetrable Forest nasjonalpark – Lake Mburo nasjonalpark
I dag forlater vi Bwindi og kjører mot Entebbe. Underveis skal vi overnatte i Lake Mburo nasjonalpark. Den er bare 370 km2 stor og en av landets yngste. På grunn av den geografisk forlengelse av lavlandet i Tanzania finnes det her arter som sebra, sjiraff og impala, arter som ikke har naturlig utbredelsesområde andre steder enn i Nord-Uganda. Her finnes ingen løver, men leopardbestanden er blant de høyeste i Uganda. Selv om parken er relativt liten er variasjonen av habitater imponerende: tørre åssider, fjellknauser (kopjer), tett bush, savanner, skog, sump, sjøer og akasiakledde daler. Nærmest en femtedel av parken er våtmark som gir habitat til en stor variasjon av våtmarksfugler og den sky sitatungaen. En antilope med «vadeføtter». I denne nasjonalparken vil sjiraff, sebra, impala, eland og roan være nye arter for oss. Her vil det være mulighet for nattsafari.
Overnatting: Rwakobo Rock.

Dag 11 – 22. februar: Lake Mburo – Entebbe
Etter en morgensafari kjører vi fra Lake Mburo til Entebbe. Vi ankommer Entebbe på ettermiddagen og er dermed tilbake til utgangspunktet i Uganda.
Overnatting: 2 Friends Hotel.

Dag 12-23. februar: Entebbe
Dagen i dag er satt av til å fotografere treskonebb i Mabamba Bay, noen kilometer utenfor Entebbe. Denne sjeldne fuglen finnes bare i det tropiske Øst-Afrika, fra Sudan til Zambia, og Uganda har en stor populasjon av arten fordelt på flere områder i landet.
Overnatting: 2 Friends Hotel.

Dag 13-24. februar: Entebbe-Oslo
Vi rekker enda en tur til Mabamba Bay for å fotografere treskonebb før vi pakker og reiser hjem til Norge med nattfly.

Dag 14 -25. februar: Tilbake i Oslo

Praktisk informasjon

Regler under sporing av fjellgorilla:

 • Om du er forkjølet er det ikke lov til å være med på sporingen. Dette kan virke strengt, men fjellgorillaer er mottakelig for de samme virus/bakterier som det mennesker blir syke av. Det er flere tilfeller der gorillaunger har dødd av influensa. 
 • Det er heller ikke lov til å gå nærmere enn sju (7) meter. Noen ganger er dette vanskelig å kontrollere da gorillaene av egen fri vilje kommer helt opp til deg. Man forsøker å gå bakover når en gorilla nærmer seg under syv meter. 
 • Om det tilfeldigvis er et dyr som kommer veldig nære er det ikke lov til å oppnå fysisk kontakt!
 • Det er ikke lov til å bruke kamera med blits. Sett deg inn i hvordan du slår av denne dagen før sporing.
 • Man har kun én (1) time til rådighet sammen med familiegruppen. Denne tiden skal overholdes! 
 • Det er ikke lov til å gi mat eller andre gjenstander til gorillaene. 
 • Man må ikke spytte eller kaste ting fra seg på bakken. 
 • Mat spises kun når guide tillater det. 
 • Det er ikke lov å røyke i skogen.
 • Under sporingen kan dere snakke sammen med det gjøres med «innestemme».
 • Om du må på toalettet; informer guide om dette så graver han et hull i bakken for deg.

 

VISUM
Må kjøpes (USD 120) via internett

VAKSINE
Henvend deg i god tid før avreise til din lokale helsestasjon/vaksinasjonskontor og fortell hvor du skal reise. Du får da de nødvendige vaksiner. Husk å ta med vaksinasjonskort ditt på turen!

STRØM
220V. Adapter er nødvendig og kan kjøpes på flyplassen. Internettilgang enkelte plasser. God mobiltelefondekning overalt.

TIDSFORSKJELL
+1 time

VALUTA/PENGER
* Ugandisk shilling: 1 NOK = Ush 380 
* Man kan benytte USD over alt i Uganda
* Man kan benytte master og Visa men cash lønner seg. Vi kjøper Ush på flyplassen eller i Entebbe

MÅLTIDER
* Alle måltider er inkludert i pris bortsett fra Dag 1 (BB) og dag 13 (BB)

 

PAKKELISTE (nødvendige ting som ikke bør glemmes)

 • Lette fjellsko og gamasjer (mye torner og maur i Bwindi)
 • Sandaler
 • Vanntett bag til fotoutstyr under sporing
 • Dagstursekk
 • Lett fjellbukse til sporing
 • Regntøy (poncho er bra)
 • Adapter og ladere
 • Malariaprofylaktisk medisin
 • Vaksinasjonskort
 • Myggmiddel, solbriller og solkrem
 • Bredbremmet hatt eller cap
 • Drikkeflaske
 • Hodelykt med ekstra batterier
 • Pakk i bag eller stor sekk og ikke koffert

 

KAMERAUTSTYR:
I Uganda får du bruk for hele arsenalet av kamerautstyr. For fugler er 500mm bra, for landskap, portretter av folk etc. er 24-70 og 70-200 velegnede objektiver. I gorillaskogen kan man bruke både 24-70, 70-200 og 300mm. En 100-400 zoom er veldig egnet. Bra med gode ISO-egenskaper og raske objektiver da det er lite lys i regnskogen.

UDs operasjonssentral: +47 23 95 00 00
SOS Internasjonal alarmsentral: +45 7010 5050
Europeiske reiseforsikring alarmsentral: +47 21 49 50 00 Gjensidige reiseforsikring alarmsentral: +47 915 03 100
Gouda reiseforsikring alarmsentral: +45 33 15 60 06

 

NØKKELINFO

Tid: 12-25. februar 2024

Pris: NOK 59 000,- (med forbehold om valutaendringer)

Enkeltrom: Single room Supplement fee er USD 480.

Depositum: Kr. 15 000,- (ved påmelding)

Antall plasser: 11

Inkludert:
* Overnatting i 13 netter. Alle rom har eget WC/dusj.
* Alle måltider
* Transport i firehjulstrekker
* Engelsktalende sjåfør/guide
* 2x gorillalisenser
* 2x sjimpanselisenser
* 2 Turer i Maramba-våtmarken
* Båttur på Kazinga-kanalen
* Game drives
* Dagrom siste dagen
* Inngangsbilletter til parkene

Ikke inkludert:
* Fly til og fra Entebbe.
* Tillegg for enkeltrom.

 

REISELEDERE: Tom Schandy og Ulf Rugumayo Amundsen.

Foto: Tom Schandy og Ulf Rugumayo Amundsen