PO-Delta

Bli med oss på en fantastisk reise til Italias største elv, Po. Turen er egnet for de som elsker å oppleve natur og fotografere fugl på nært hold fra en rekke kamuflasjehytter.

Po-deltaet i Italia

Po, Italias lengste elv, springer ut fra de italienske vestalper og munner ut i Adriaterhavet i øst. Elva renner gjennom flere store italienske byer, blant annet Torino. Langs den 670 km lange elva bor det over 16 millioner mennesker. Det finnes store jordbruksområder hvor det dyrkes korn, mais og ris. Vi skal reise til to unike fuglelokaliteter i PO-deltaet.

 

I Piedmonte, Risaie del vercellese, finnes det store jordbruksarealer. Den Italienske kulturmarken består av små skoger og store arealer med jordbruk. På et relativt lite område har man sluttet med risdyrking, og den langgrunne sjøen myldrer av liv. Her finnes det en rekke kamuflasjer hvor du kan fotografere hegrer, vadefugl, dykkere og ender. I en liten kanal er det også mulighet for isfugl. Like ved den langgrunnesjøen finnes det et kirkeuglepar som lett lar seg fotografere.

Fuglene kommer nære kamuflasjene. Da vi testet skjulene var enkeltbekkasinen på tre meters hold, mens stylteløperne vasset rundt på åtte-ni meter. Ei topphegre satt samtidig å pusset fjærdrakta bare seks-sju meter unna. Noen andre arter vi observerte på nært hold, var bronseibis, hvit ibis, dvergdykker, gråhegre, egretthegre, silkehegre, diverse ender og gjess m.m. Noen kilometer unna hekker også bieter. Det er en ganske stor koloni med mye aktivitet, og der står det selvsagt et skjul også.

Et stykke østover mot Bologna finnes det et delta-område som er unikt naturmessig. Valli de argenta har flott edelløvskog mellom vann og enger. I området høres regelmessig den karakteristiske pirolen. Området har mange muligheter for fuglefotografering. Inne i edelløvskogen er det satt opp en kunstig, liten badestasjon for fugl. Samtidig fores det, og en rekke fuglearter dukker opp. Badestasjonen blir ikke så ofte brukt av andre fugler enn spurvehauken, men med så mye mat rundt dammen dukker det opp andre arter som svart ekorn, flaggspett, turtelduer, ringduer, meiser, fasaner m.m. Ute på de mer åpne engene fores det med kjøtt på stubber. Her kommer ofte musvåken på besøk. Andre arter som ble observert, var sumpbever, fasan, turtelduer, meiser, kråkefugl m.m.

I våtmarksområdet hekker en rekke andefugler og hegrer, også skjestorken er på plass. Ved et skjul ved en langgrunne kan du fotografere en rekke forskjellige andefugler, blant annet knekkand og gravand. Her pleier også skjestorken å komme på visitt. Normalt hekker isfuglen.

Slik ser dagsprogrammet ut:

Dag 1
Ankommer Bologna flyplass, og kjører direkte til hotellet. Vi deler oss inn i grupper. Der pakker vi ut og drar på en kveldsøkt om det passer i forhold til flytider.

Dag 2
Vi fordeler oss på forskjellige kamuflasjer. Fotografering hele morgenen Etter lunsj fotograferer vi til sola går ned.

Dag 3
Vi fordeler oss på forskjellige kamuflasjer. Fotografering hele morgenen. Etter lunsj fotograferer vi til sola går ned.

Dag 4
Vi fordeler oss på forskjellige kamuflasjer. Fotografering hele morgenen. Etter lunsj drar vi vestover til Piedmonte.

Dag 5
Vi fordeler oss i grupper og kamuflasjer. Fotograferer hele morgenen til lunsj. Så bytter vi skjul og fotograferer til det blir mørkt.

Dag 6
Vi fordeler oss i grupper og kamuflasjer. Fotograferer hele morgenen til lunsj. Så bytter vi skjul og fotograferer til det blir mørkt.

Dag 7
Vi rekker muligens en morgenøkt for så å pakke og dra til Milano flyplass som er den nærmeste flyplassen for hjemreise.

 

NØKKELINFO

Tid: 25.mai-1. juni 2019

Antall plasser: 7

Pris: Kr. 20 900,- (med forbehold om kursendringer/prisjusteringer da endelige priser ikke foreligger i skrivende stund).
(depositum kr. 7 000)

Inkludert: Transport til og fra flyplass, samt transport i Italia mellom Piedmonte og Bologna og transport med guide ut til skjulene. Frokost og pakket lunsj og fri tilgang til skjulene og overnatting.

Ikke inkludert: Flyreise og middag.

Betingelser: Kr 7000,- i depositum betales umiddelbart etter påmelding og refunderes ikke hvis man melder avbud.

Utstyr: Vi fotograferer fugler og dyr, mulig også noe landskap. Aktuelle objektiver er alt fra 16-35 mm for landskap til 300-600 mm for fugler. Stativ må du ha med. Det er ofte varmt på denne tiden, men ta med klær for en norsk sommer. Husk å ta med myggspray/stift og gjerne mygghatt.

Nivå: Turen innebærer ingen større fysiske anstrengelser. Turen egner seg både for amatører og profesjonelle.

Overnatting: Vi overnatter på gjestehus/hotell.

Reiseledere: Baard Næss.

Alle bilder i galleri: Foto: Baard Næss.